Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Zarządy i działalność w latach 1968 - 1991

Aktualności | 2015-07-31 | Publikujący: Koło PZW Cieszyn

Po zawieszeniu i pozbawieniu funkcji Prezesa Otmara Horaka.....

tymczasowo, do wyborów w 1970r. kol. Jan Zientek, Franciszek Legierski oraz kol. Zdzisław Dombke podjęli się prowadzić działalność w imieniu Zarządu, gdyż nie sposób było pozostawić Koła "bezpańsko".

Działaczy tych nie trzeba przedstawiać, swoją pracą, entuzjazmem i poświęceniem dla dobra wedkarstwa dali się już poznać wcześniej, właściwie od zarania istnienia cieszyńskiego Koła. Koledzy Dombke i Zientek od powstania Koła w 1950r. i latach wcześniejszych (CTW I TŁRC zał. w 1921r.), kol. Legierski od 1953r.

Wybory w 1970r. wyłoniły nowego Prezesa, którym został Jan ZIENTEK, jego zastępcą został kol. Franciszek Legierski(wiceprezes d/s Gospodarczych).

A oto dwa dość entuzjastyczne artykuły na ten temat, zamieszczone w ówczesnej prasie  wędkarskiej (Wiadomości Wedkarskie z czerwca i września 1970r.)               

                   W.W. VI.1070    W.W. IX 1970

Ponadto w Zarządzie znależli się Roman LIPA(wiceprezes d/s Organizacyjnych), Zygmunt PIETRZAK(Rzecznik Dyscyplinarny), Zbigniew PIWOWARSKI(Skarbnik), Franciszek ĆMIEL(Przew. Sądu Organizacyjnego), Paweł NIEDOBA(czł. Zarządu), Władysław GOLIK(Sekretarz Zarządu), Eryk TOPIASZ(Przew. Kom Rewizyjnej), Paweł CIEŚLAR(czł. Zarządu) , Erwin SZCZYPKA(gosp Ośr Gułdowy), Jerzy CZYŻ(kapitan sportowy), Władysław WROŻYNA(kierownik wód otwartych), Olesław KUŚ(gospodarz Koła)

Gułdowy, lata 60/70 początki łowienia

Przypominamy, że to podstawowy skład Zarządu, "image" Koła tworzyło wielu działaczy, zarówno z poprzednich lat, jak i nowych, poświęcających sporo swojego czasu i energii w pracach na rzecz Koła.

Działały również Sekcje Koła, które tworzyły jego "obraz zewnętrzny".

Niestety, nadchodzące lata okazały się niezbyt "tłuste" dla Koła Cieszyn, Koła, które swoim działaniem obejmowało do tej pory cały ówczesny powiat.

Najpierw w 1975r., w wyniku nowego administracyjnego podziału Kraju na 49 Województw utworzono tyleż Okręgów PZW. Poszerzono dość ograniczone do tej pory możliwości tworzenia nowych Kół PZW, z czego skrzętnie skorzystały działające do tej pory przy cieszyńskim Kole sekcje wędkarskie. Powstały nowe Koła w naszym regionie, a to: w Strumieniu (Strumień -Miasto i Strumień LOP), Skoczowie, Zebrzydowicach, Pogwizdowie, Drogomyślu, Ustroniu i Zamarskach. Póżniej w Chybiu, ustrońskie Koło rozdzieliło się na dwa (Ustroń-Kużnia, obecnie Towarzystwo Wędkarskie, i Ustroń-Wisła)

Rozbicie to "zaprocentowało" znacznym osłabieniem cieszyńskiego Koła  pod względem ilości członków - utracono ponad 40% stanu osobowego, a co za tym idzie, sporym ograniczeniem możliwości gospodarczo - finansowych.

Przy jednoczesnym, intensywnym rozwijaniu Ośrodka na Gułdowach, Gułdowy, lata 70-te łowiskoOśrodek Gułdowy - lata 70-te

Koło nie było w stanie sprostać wymaganiom stawianym w utrzymaniu ośrodków hodowlanych w Hażlachu i Wiśle-Czarne.

Postanowiono pozbyć się tego niemożliwego do udzwignięcia "balastu"- hodowli z taką pieczołowitością budowanych, modernizowanych, remontowanych przez poprzednie pokolenia cieszyńskich wędkarzy. Przypomnijmy, że hodowla pstrąga w Wiśle założona została w 1877r., była jedną z najstarszych w naszym regionie, nieco starsza była jedynie hodowla z 1872r. w Brennej.

Tak to, w 1976r. hodowle te przekazano utworzonemu wówczas Międzyokręgowemu Zespołowi Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej w Krakowie.   

Oczywiście, w żadnym wypadku nie można doszukiwać się tu jakichkolwiek zaniedbań ze strony cieszyńskich działaczy, nie sposób winić tu kogokolwiek z nich za zaistniałą sytuację. Z pewnością był to dla nich bolesny cios, a podejmowane decyzje spędzały sen z oczu Prezesa, jak i członków urzędującego Zarządu.

F.Legierski, Prezes 1976-1991r.W roku wyborczym 1976 wybrano nowy Zarząd Koła, Prezesem wybrano Franciszka LEGIERSKIEGO (w PZW od 1953r.)

Prezes Legierski sprawuje swój urząd do roku 1991, w którym to, w styczniu, ze względu na stan zdrowia zwraca się do Zarządu - link (oryginał pisma Fr.Legierskiego) o zwolnienie go z pełnionych obowiązków.

(Franciszek Legierski zmarł niedługo po złozeniu swojej rezygnacji, w marcu tegoż roku)

W tym czasie zadecydowano o dalszym rozwoju Ośrodka Gułdowy, jako jedynego, który pozostał w dyspozycji wędkarzy Koła Cieszyn. Zadecydowano stworzyć tu ośrodek na wskroś nowoczesny, służący dla rekreacji wędkarzy i ich rodzin, oraz dla hodowli ryb na potrzeby własne, z możliwością ewentualnego przekazania nadwyżek Kołom ościennym.

Dzięki poparciu i pomocy władz miasta i powiatu, w 1980 - 1981r. wybudowano dwa stawy o pow. 2,86 ha, wraz z jazem doprowadzającym wodę z Kraśnianki.

Niestety, "chimeryczna" Kraśnianka, w okresach suszy traci sporo wody przeradzając się z bystrego potoczka w zaledwie sączące się z bajorka do bajorka strumyczki, co na tak rozwijaną hodowlę może, (i co okaże się w niedalekiej przyszłości) być dalece niewystarczające.

Dziwi to, że tak wysoce doświadczeni hodowcy ryb nie przewidzieli powyższej opcji i nie opracowali wariantów zapobiegawczych.

W 1990r. nastąpiła potężna przyducha (opisywana szeroko w prasie, nie tylko lokalnej),z prasy 08.08.1990r.

na skutek której śnięciu uległo ponad trzy i pół tony ryb, hodowla na Gułdowach została w ogromnej większości zniszczona.    

W roku 1980 podjęto uchwałę o budowie na terenie Ośrodka Rybaczówki, której budowę (z funduszy inwestycyjnych PZW, na działce wieczystego użytkowania)  zakończono w 1983r.                

Budowa Ośrodka

Budynek okazały, na miarę tamtych lat nowoczesny, oprócz świetlicy i pomieszczeń biurowych, zawiera mieszkanie przewidziane dla pracownika - gospodarza Ośrodka.

Ośrodek prawie gotowy

Większość prac konstrukcyjnych i murowych wykonała specjalistyczna firma budowlana, niemniej, wiele godzin przy budowie nowopowstającego budynku oraz przy kształtowaniu terenu przyległego przepracowali społecznie sami wędkarze. Dlatego nie możemy pominąć tu ich nazwisk, odnajdujemy je zarówno w Kronikach Koła, jak i pod zdjęciami z uroczystości nadawania najwyższych wyróżnień. Najczęściej powtarzającymi się nazwiskami w w/w to

Kazimierz PAJESTKA, Oskar FIRLA, Jan SZCZYPIOR, Baltazar MYSZA, Edward FRANEK, Zygmunt PIETRZAK, Albert KONDERLA, Paweł CIEŚLAR, Tadeusz JAWORSKI, Ryszard BUŁKA, Stanisław KUBASZCZYK, Józef DAWID,... nie wszystkich jesteśmy tu w stanie wymienić.

Obok - artykuł na ten temat umieszczony w Wiadomościach Wędkarskich,z pażdziernika 1983r.Wiadomości Wędkarskie, nr.412, X.1983r.

Niestety, radość z uroczystego otwarcia i oddania do użytku nowego Ośrodka Koła zostaje zmącona wieścią o nagłej śmierci kol. Zygmunta Pietrzaka, Zygmunt PIETRZAKwieloletniego, oddanego działacza, od 1958r.członka PZW, odznaczonego w 1975r. Złotą Odznaką PZW, entuzjasty sportu wędkarskiego, twórcy między innymi pierwszych zawodów wędkarskich na Olzie (Pucharu Olzy).Pierwszy Puchar Olzy - IV jaz Pierwszy Puchar Olzy - zwycięzcyZawodów, które po Jego odejściu znalazły kontynuatorów dopiero po zgoła dwudziestu latach. Głównym kontynuatorem i oraganizatorem zawodów "o Puchar Olzy" nowej kadencji (w 2002r) jest syn zmarlego Zygmunta PIETRZAKA, Marek.

Lata 1983 - 1991 cechuje stały rozwój Ośrodka na Gułdowach, wykonano szereg prac gospodarczych. *)

Szczególną aktywnością w upiększaniu Ośrodka wykazali się koledzy z działającego przy Kole Oddziału Ligi Ochrony Przyrody, którzy pod kierownictwem niezastąpionego Janka JERZABKA obsadzili (i robią to nadal) staw pięknymi drzewkami ozdobnymi, nadając mu kameralny charakter; łowisko przemieniono w ostoję ciszy, spokoju, pełnego relaksu i wypoczynku. 

Koło prowadzi również, co jest zresztą oczywiste i priorytetowe, gospodarkę rybacką  Hoduje się tu karpia, amura.

W stawach nie brakuje również innych gatunków ryb, hoduje się tu lina, szczupaka, sandacza.

Część z tych ryb, jak wspomniano wcześniej, zasila łowisko Czajka, część, jako nadwyżka zostaje przekazana odpłatnie, lub na zasadzie wymiany kołom ościennym, a także innym Kołom Okręgu Bielsko-Biała, czy Katowice.

W celu sprawniejszego prowadzenia gospodarki rybackiej, Zarząd pod "wodzą" Prezesa Franciszka LEGIERSKIEGO powołał dziesięcioosobową Komisję Gospodarczą.Komisja Gospodarcza

Jak wspomniano wcześniej, potężna przyducha w 1991r. przerywa tą względnie dobrą passę Koła - dorobek hodowlany Ośrodka zostaje prawie w 100%-tach zniszczony.

W znacznym stopniu przyczyniło się to do nasilenia choroby F.LEGIERSKIEGO, oraz jego decyzji o czasowej przerwie w sprawowaniu funkcji Prezesa Koła. W tymże roku, dwa miesiące póżniej, najbliżsi, członkowie Koła Cieszyn, władze Okręgu PZW, Miasta i Powiatu Cieszyńskiego, pożegnały na zawsze Prezesa. (o czym również wspomiano wcześniej).

W roku 1991 odchodzi od nas również mgr.inż.Zdzisław DOMBKE, ktry stworzył oddzielną kartę historii wędkarstwa i hodowli ryb na Ziemi Cieszyńskiej.Zdzisław DOMBKE odbiera odzn.Członka Honorowego PZW

 

*) niestety, nie ustrzeżono się również pewnych błędów, dość brzemiennych w skutkach, co okazało się po latach.

Oprócz wspomnianej przyduchy, która zniszczyła hodowlę (można było zorganizować intensywne natlenianie wody) doszło po wielu latach do znacznego zamulenia stawu Czajka. Każdy z powyższych stawów powinien był mieć odrębne doprowadzenie i odprowadzenie wody.

Zamulenie Czajki następowało stopniowo, latami, na skutek przepływu wody z jednego stawu do następnego. 

Bezpośrednio nad wodą nie powinny być sadzone drzewa liściaste, których jesienny opad liści bezpośrednio do wody stawu Czajka przez okres ponad trzydziestoletni, również w znacznym stopniu przyczynił się do jego zamulenia.

 

W sprawozdaniu z działalności Zarządu Koła w okresie 14.o1.1990 do 12.o1.1991 przedstawionym przez Prezesa Franciszka LEGIERSKIEGO na Zebraniu Sprawozdawczym Koła w dniu 12.o1.1991 czytamy,że:

Koło Cieszyn liczyło 615 członków, w tym:

 - członków zwyczajnych - 502,

 - członków uczestników - 113,

 - sekcji młodzieżowej - 113 osób

Przy Kole działały 4 sekcje - ZEM "CELMA", "FACH", "ELEKTROMETAL", "CDW"(Drukarnia)

lata 1991 - 2001

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

ZARZĄDY, działalność 1945 - 2012r.
Cieszyńskiego Towarzystwa Wędkarskiego 1945 - 1950
J.JAGIEŁKI, J.ZIENTKA 1950 - 1956
Otmara HORAKA 1956 - 1969
Jana ZIĘTKA 1969 - 1976
Franciszka LEGIERSKIEGO 1976 - 1991
Bolesława PRZYBYŁY 1993 - 2001
Leszka FRANKA 2001 - 2008
Leszka GAWLASA 2008 - 2012
Wszyscy na swój sposób przyczynili się do rozwoju Koła
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin