Zespół Parlamentarny spotkał się w sprawie sytuacji na Odrze

17 czerwca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze spotkał się Lubuski Zespół Parlamentarny. Głównym zagadnieniem spotkania była obecna sytuacja w rzece Odrze w kontekście katastrofy ekologicznej sprzed dwóch lat.

W obradach zespołu uczestniczył Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, Wojewoda lubuski Marek Cebula, Minister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, Wicedyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Szymon Tumielewicz, ekspert w Biurze Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Kamil Jabłoński, posłanka Aneta Kucharska-Dziedzic, posłanka Maja Nowak i Anna Polak, poseł Stanisław Tomczyszyn, senatorowie Wadim Tyszkiewicz i Władysław Komarnicki, Radna miasta Zielona Góra Joanna Liddane, Prof. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej a także Prof. Bogdan Wziątek członek Zespołu Parlamentarnego i Przewodniczący Rady Naukowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego PZW. 

Docierające do PZW i jednostek administracyjnych sygnały, wyniki przeprowadzonych badań w terenie świadczą o tym, że Odra jest ponownie zagrożona. Zatem jakie działania podjęto na szczeblu rządowym, by chronić rzekę i nie dopuścić do powtórzenia się katastrofy ekologicznej sprzed dwóch lat?

Z wypowiedzi Pani Minister Urszuli Zielińskiej wynika, że obserwowane są punktowe śnięcia ryb, m.in. w Nietkowie czy Połęcku, czemu sprzyjają wysokie temperatury powietrza i niski stan wody. Poziom zasolenia w Odrze to jeden z czynników, który wspomaga rozwój złotej algi. Prowadzone są prace nad aktualizacją specustawy o rewitalizacji Odry. Mają być uwzględnione zapisy dotyczące instalacji oczyszczających, zapisy o właściwych opłatach za zanieczyszczanie i zasalanie. Stworzono, pracujący w trybie cotygodniowym, Zespół Zarządzania Kryzysowego. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie. Monitorowane są stany, przepływy, zrzuty, na podstawie których wydawane są aktualne instrukcje i rekomendacje dla wszystkich podmiotów korzystających ze zlewni rzeki Odry. Rozbudowany został do 30 punktów pomiarowych monitoring automatyczny umożliwiający ciągłe zbieranie danych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pobiera próbki, dzięki czemu są bieżące dane na temat tego, czy alga jest w Odrze i jak się rozwija? Ponadto, co tydzień media, po każdym posiedzeniu zespołu kryzysowego ds. Odry otrzymują bieżące informacje, które są przekazywane w ramach współpracy również stronie niemieckiej.

Wojewoda lubuski Marek Cebula nawiązał w swojej wypowiedzi do spotkania wszystkich wojewodów z Prezesem Rady Ministrów, które odbyło się 11 czerwca br. w Białymstoku. Podczas swojego wystąpienia Premier Donald Tusk zapowiedział w najbliższym czasie spotkanie wszystkich wojewodów z województw nadodrzańskich, żeby porozmawiać o sytuacji na rzece Odrze oraz podjęciu skutecznych działań.

Współprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Renaturyzacji Odry, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic zwracała uwagę, że państwowe służby powinny słuchać głosu społeczników i mieszkańców, którzy często jako pierwsi widzą symptomy katastrofy. Musi też powstać plan działań krótko- i długoterminowych, aby zapobiec kolejnej katastrofie i przywrócić rzekę do życia.

Pani poseł Elżbieta Anna Polak - Członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Renaturyzacji Odry, mówiła o inicjatywie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Wyraziła nadzieję, że współpraca wszystkich służb spowoduje, że uda się zapobiec katastrofie, ale przede wszystkim że powstaną instalacje do odsalania, które najbardziej szkodzą Odrze. Podziękowała obecnym na posiedzeniu profesorom, którzy są autorytetami w tym zakresie. 
- . Musimy słuchać ekspertów – dodała pani Poseł A. Polak.

[MM]

Więcej na https://lubuskie.pl/wiadomosci/22515/dbanie-o-odre-wymaga-szerokiej-wspolpracy