Karpiowe Mistrzostwa Okręgu

Zarząd Okręgu PZW Bielsko-Biała informuje, że w dniach 25-28.07.2024 na zbiorniku PZW Strumień Stara Cegielnia, odbędą się otwarte Mistrzostwa Okręgu PZW Bielsko-Biała w wędkarstwie karpiowym.

Udział w zawodach biorą teamy w składzie 2  osobowym. Każdy członek teamu jest zobowiązany do posiadania aktualnej składki „okręgowej” Bielsko-Biała (do wglądu przez organizatora).

Ze względu na pojemność łowiska ilość teamów ogranicza się do 6 (decydować będzie kolejność zgłoszeń). W wypadku wycofania się którejś z drużyn, jej miejsce zajmie kolejna ze zgłoszonych.

Zawody będą przeprowadzone z aktualnie obowiązującymi ZOSW część II.10, regulaminem zawodów w wędkarstwie karpiowym(organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie).

Zgłoszenia

Zgłoszenia teamów do zawodów przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 20.07.2024 na adres  piterson1313@interia.pl 

W mailu o tytule Karpiowe Mistrzostwa Okręgu proszę podać nazwiska zawodników, nazwę teamu i numer telefonu. 

Lista imienna będzie opublikowana i uzupełniana na bieżąco na stronie Okręgu, przedstawiać będzie listę główną i rezerwową. Teamy z listy głównej zobowiązane będą do dokonania wpłaty na konto organizatora: 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała ING Bank Polski SA oddział Bielsko-Biała       

17 1050 1070 1000 0001 0004 2308 do dnia 20.07.2024, co będzie potwierdzeniem udziału teamów w zawodach. W tytule przelewu proszę podać imiona i nazwiska zawodników oraz nazwę teamu 

Opłata za 2 osobowy team wynosi 600 zł. Dopłata za 3 członka teamu (trener, koordynator) 150 zł.

Organizator zapewnia napoje i posiłek, w każdym dniu zawodów.

Uprawnione do start teamy, które nie zgłoszą się do zawodów nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty.

W przypadku barku wniesienia opłaty startowej, prawo do udziału zostanie przeniesione na kolejne teamy z listy rezerwowej, wszystkie niezbędne informacje przekazywane będą zgłoszonym drogą mailową lub telefoniczną- 500517088

Zwycięski team otrzymuje tytuł Teamowych Mistrzów Okręgu Bielsko-Biała, awans oraz dofinansowanie, w wysokości 2000zł do Mistrzostw Polski. 

Zgłoszenie teamów do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk zawodników w publikowanych  komunikatach i relacjach dotyczących zawodów. 

Biuro zawodów będzie się mieścić bezpośrednio na łowisku PZW Strumień- Stara Cegielnia.

Harmonogram zawodów 

Od dnia 25.07.2024- czwartek 

11:00-zbiórka i rejestracja zawodników 

11:30-otwarcie zawodów, omówienie regulaminu, losowanie i zajmowanie stanowisk, 

13:00-pierwszy sygnał 

15:00-drugi sygnał-rozpoczęcie zawodów (czas trwania 72 godziny)

Do dnia 28.07.2024-niedziela 

14:45-trzeci sygnał 

15:00-czwarty sygnał-koniec łowienia 

15:15-piąty sygnał 

16:30-ogłoszenie wyników