Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

KĄCIK MŁODZIEŻOWCA

  

prop. autor strony - Jakub POLAK   UWAGA! strona próbna, w projekcie!!!

pa300682.jpg

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 

Rozdziały: 
    ...
...
...
...
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami. 
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz 
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. 
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru 
osoby uprawnionej do opieki. 

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: -w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską. 

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową
maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie 
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę. 
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby 
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. 
Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę. 

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających 
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia 
oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
...
...
...

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

ZARZĄDY, działalność 1945 - 2012r.
Cieszyńskiego Towarzystwa Wędkarskiego 1945 - 1950
J.JAGIEŁKI, J.ZIENTKA 1950 - 1956
Otmara HORAKA 1956 - 1969
Jana ZIĘTKA 1969 - 1976
Franciszka LEGIERSKIEGO 1976 - 1991
Bolesława PRZYBYŁY 1993 - 2001
Leszka FRANKA 2001 - 2008
Leszka GAWLASA 2008 - 2012
Wszyscy na swój sposób przyczynili się do rozwoju Koła
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin