Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Cieszyńskiego

1) Legitymacje Strażnika SSR 

                                                             *

      Legitymacja Strażnika SSR jest ważna na dany rok - aktualna pieczątka Starostwa Powiatowego potwierdzająca ważność legitymacji w danym roku.

                                                            *

     Osoba nie posiadająca potwierdzenia ważności legitymacji na dany rok, nie jest uprawniona do prowadzenia kontroli. /traci uprawnienia Strażnika Społecznej Straży Rybackiej/.

                                                           *

    Osoby chcące pełnić funkcję Strażnika Społecznej Straży Rybackiej w 2017r. winny do 15 Lutego przekazać legitymacje Komendantowi Powiatowemu SSR celem ich prolongaty na rok bieżący.

                                                           * 

   Jednocześnie informuję, że nie ma możliwości indywidualnego przedłużania legitymacji Strażnika SSR w Starostwie Powiatowym a Cieszynie.


1) PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

   a)  Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r., art 24  USTAWA - link

   b)  Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr. XVII/85/99 z 29 grudnia 1999r. ssr_uchwala_rady_powiatu.jpg

 ssr_002.jpgssr_003.jpgssr_004.jpgssr_005.jpg

 c)  PZW Zarząd Główny - Ochrona wód. - link , (tekst poniżej)

         Polski Związek Wędkarski chroni wody śródlądowe przed kłusownikami i złodziejami w oparciu o działalność Społecznej Straży Rybackiej oraz pracowników zatrudnianych na etatach Zarządów Okręgów. Służby te odpowiedzialne są m.in. za monitoring wód (kontrole poławiających ryby, kontrola i wykrywanie źródeł zanieczyszczeń), jak również biorą czynny udział w akcjach zarybiania czy odłowów. W roku 2009 liczba członków SSR wynosiła 8851, a członków etatowej straży rybackiej PZW 85 osoby. Około 30 % (3822) akcji SSR i ESR przeprowadzanych jest wspólnie z Policją, Państwową Strażą Rybacką, i innymi służbami (Straż Leśna, Straż Graniczna).

Plaga kłusownictwa w Polsce przybrała dramatycznie wysoki poziom. Kłusownictwo odbiera prawnym użytkownikom wód jedną trzecią osiąganych efektów swej działalności. Straty te ocenia się na około 200 mln. zł. rocznie!

PZW przeznacza na ochronę wód około 7 mln zł. rocznie. W ubiegłym roku poddano kontroli ponad 304 tys. osób, podczas przeprowadzonych ponad 43.000 akcji. Skonfiskowano lub zniszczono łącznie ponad 12.000 sztuk kłusowniczego sprzętu (sieci, sznury, pęczki itp.) oraz 99 sztuk sprzętu pływającego. W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano 1747 spraw i wniosków do Prokuratury, Policji i Sądów Grodzkich.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy uważasz że strona naszgo Koła jest prowadzona:
dobrze
średnio
słabo, zmienił(a) bym - w komentarzach
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin